.

       

priac praha

Tisková zpráva:

Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a kazašský KMA, uzavřely dohodu o spolupráci

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým kazašským protějškem KMA. Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke zkvalitnění česko-kazašských obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím v Kazachstánu a v širším regionu střední Asie, a zároveň kazašským podnikatelům působícím v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí. Podnikatelské subjekty budou moci využít podpory obou rozhodčích institucí.

Smlouvu o spolupráci s Kazašským mezinárodním rozhodčím soudem (Kazakhstanskij Mezhdunarodnyj Arbitrazh - KMA) podepsal v Almaty, hlavním městě Kazachstánu 3. října 2022 za českou stranu Alexander J. Bělohlávek, místopředseda předsednictva PRIAC. Za KMA připojil svůj podpis její předseda, akademik profesor Majdan Kontuarovič Sulejmenov, doktor právních věd.

Uzavřená smlouva je rozšířena o vzájemná prohlášení o uznání obou institucí a jejich mezinárodních zkušeností. Po obdobné smlouvě, kterou Alexander J. Bělohlávek podepsal dne 30. září s kyrgyzským rozhodčím soudem ICA CCI, je to v krátké době druhá smlouva uzavřená s významnou rozhodčí institucí ve středoasijské zemi.

Obě instituce, PRIAC a KMA, se ve smlouvě zavázaly, že budou vzájemně informovat podnikatelské subjekty v České republice a v Kazachstánu o možnosti alternativního řešení sporů formou institucionálního rozhodčího řízení u PRIAC a KMA. Obě mezinárodní rozhodčí instituce budou spolupracovat mimo jiné také na vzdělávání odborníků i široké podnikatelské veřejnosti pořádáním společných vzdělávacích akcí a konferencí.

----------------------------

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Je oprávněna organizovat obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v sekci Energetická burza od roku 2002, obchodování s dřívím v sekci Dřevařská burza od roku 2005 a s pohonnými hmotami v sekci Průmyslové komodity od roku 2019.

PRIAC KAM