prof. Prof. zw. doc. Dr. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr. h. c.                
JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba
Ing. Jaromír Čermák
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jana Hanzlová
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Mgr. Jan Laifr
Mgr. Bořivoj Líbal

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. Martin Magál, LL.M. (Cantab)
Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jitka Mothejzíková
JUDr. Petr Mrázek
Mgr. Lenka Novotná, MHA
JUDr. Brigita Pašková
JUDr. David Řezníček, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
JUDr. Vladana Vališová LL.M
JUDr. Petr Veselý 

 

Pravidla pro zápis na Listinu rozhodců

Rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze může být osoba způsobilá dle zákona o rozhodčím řízení, která prokáže dostatečné znalosti a zkušenosti z oblasti práva rozhodčího řízení. Z toho důvodu je každý kandidát schvalován předsednictvem soudu. Za účelem zajištění kvality rozhodování sporů musí zájemce o zápis absolvovat školení a pohovor. Na zápis na Listinu rozhodců není právní nárok. Zájemce o zápis na Listinu rozhodců zašle soudu spolu s žádostí o zápis profesní životopis, včetně dokumentů osvědčujících pracovní znalost alespoň jednoho světového jazyka.