Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. Ing. MILOŠ OLÍK, Ph.D., LLM, FCIArb
Kontaktní údaje:                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420224216212, mob.: +420606794396
Adresa:
ROWAN LEGAL
Na Pankráci 1683/127
14000, Praha 4
URL:  https://rowan.legal/tym/partneri/milos-olik/
https://www.linkedin.com/in/miloš-olík-94867083

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
2017 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)
2009 Nottingham Trent University, Brno International Business School
2002 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1999 Vysoká škola ekonomická v Praze

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
(2006 – současnost) ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha
advokát a partner
(2006 – současnost)

ROWAN LEGAL s.r.o. (Saach Legal), Bratislava
usazený euroadvokát a partner
(2002 – 2005)

Holec & partneři; Fiala, Profous, Maisner & spol., Praha
advokátní koncipient

Jazyková vybavenost:
Anglický jazyk, Český jazyk, Slovenský jazyk – A 
Ruský jazyk – B

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
Česká advokátní komora
Slovenská advokátní komora
ICCA – International Council for Commercial Arbitration
ICC Czech Republic – Předseda ICC Česká republika
Česká společnost pro mezinárodní právo (ČSMP)
Fotbalová asociace České republiky – předseda Sboru rozdhoců FAČR
Commission on Arbitration and ADR at International Chamber of Commerce (ICC)
Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb, Member of Commite of European branch)
CZIPRA – Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže
Austrian Arbitration Association
LCIA European Users' Councils
AIADR - Asian Institute of Alternative Dispute Resolution (Fellow)


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
UNCITRAL (United Nations Commission On International Trade Law)
ICC (International Chamber of Commerce)
PRIAC (Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze)
HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre)
VIAC (Vienna International Arbitral Center)
LCIA (The London Court of International Arbitration)
SCC (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce)
RSHKAK (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky), domény .cz
RSHKAK (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky)
Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky, Procesní řád


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
PRIAC (Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze)
SCIA (Shenzhen Court of International Arbitration)
CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission)
RSHKAK (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky)
HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), List of Arbitrators
VIAC (Vienna International Arbitral Center), List of Practitioners in International Arbitration
LCIA (The London Court of International Arbitration), Database of Neutrals (Arbitrators and Mediators)
Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky


Publikační činnost:
• Olík, M., Čáp, M., Heyduk, J.: Investment Arbitration in the Czech Republic, in Investment Arbitration in Central and Eastern Europe, Law and Practice, Elgar Arbitration Law and Practice series, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom, 2019
• Olík, M., Karešová Kucharčuk, M.: České rozhodčí řízení podle ICC pravidel: k povinnosti přiložit rozhodčí pravidla k rozhodčí smlouvě, Soukromé právo 7-8/2019, Wolters Kluwer a.s., Praha, 2019
• Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2019
• Olík, M.: ICCA Handbook on Commercial Arbitration, National Report for the Czech Republic, Kluwer Law International, 2018
• Olík, M., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017
• Olík, M., Čáp, M.: Nová pravidla rozhodčího řízení ICC mají za cíl zrychlit a zlevnit mimosoudní řešení sporu u ICC, EPRAVO.CZ, 2017
• Olík, M., Čáp, M.: Nové nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů pomůže věřitelům, Právní rádce, 2017
• Olík, M., Čáp, M.: Konec rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem v ČR, Právní rádce, 2016
• Olík, M., Čáp, M.: Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům, EPRAVO.CZ Digital, 2016
• Olík, M., Šubrt, M.: Sankční snížení pojistného plnění u neživotního pojištění, EPRAVO.CZ, 2016
• Olík, M.: Case Notes - Court of Justice of the European Union to Rule on the Compatibility of intra-EU BITs with EU law in the case Achmea B.V. vs. the Slovak Republic, Czech Yearbook of Public & Private International Law, the Czech Society for International Law, Praha 2016
• Olík, M., Čáp, M.: Comparison of Settlement Efforts by Arbitrators and Mediators, in (2016) 82 Arbitration. The International Journal
• Mičinský, Ľ., Olík, M.: New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Komentář), Wolters Kluwer, Bratislava, 2016
• Olík, M., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015
• Olík, M.: Řízení před rozhodčí komisí sportovního spolku, in Pichrt, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014
• Olík, M., Heřmánková, G.: Nálezy rozhodčí komise nabývají na důležitosti, Právní rádce 9/2014
• Olík, M., Jahodníková, Z.: And never the twain shall meet: Parallel Arbitral and court proceedings within the sphere of international investment arbitration, in Czech Yearbook of Public & Private International Law, Česká společnost pro mezinárodní právo, Praha, 2014
• Maisner, M., Olík, M.: ICCA Handbook on Commercial Arbitration, National Report for Czech Republic (Příručka ICCA pro komerční arbitráže, národní zpráva pro Českou republiku), Kluwer Law International, 2014
• Olík, M., Maisner, M.: Mediation 2014; chapter for the Czech Republic, Law Business Research, 2013
• Olík, M., Mičinský, Ľ.: Mediation 2014; chapter for Slovakia, Law Business Research, 2013
• Olík, M., Mičinský, Ľ.: Mediation 2013; chapter for Slovakia, Law Business Research, 2012
• Olík, M., Maisner, M.: Mediation 2013; chapter for the Czech Republic, Law Business Research, 2012
• Olík, M., Fyrbach, D.: Competenta tribunalelor arbitrale specializate in investitii de a le solicita instantelor europene pronuntarea de hotarari preliminare, in Revista Romana de Drept European 6/2012, Wolters Kluwer Romania, 2012
• Olík, M.: Right to be instructed by the arbitral tribunal. The European & Middle Eastern Arbitration Review 2012, GAR, 2012
• Olík, M., Fyrbach, D.: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts. CZECH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, p. 191, 2011.
• Podešva, V., Olík, M., Janoušek, M., Stránský, J.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011
• Fyrbach, D., Olík, M.: Are the Intra-EU Investment Disputes at their End/How the EU may contribute to the Effectiveness of Intra-EU Investment Disputes, The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, GAR, 2011