Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb
Kontaktní údaje:                             Burzovní palác , Rybná 14, Praha 110 00
URL:  Mobil: +420 603 532 252
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL: www.martin-maisner.com 

Země profesního působení:        Česká republika,
Slovenská republika,
Rakousko,
Velká Britanie

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1981 Gymnázium Na Vítězné pláni 1170, Praha
(ukončeno složením maturitní zkoušky s vyznamenáním)
1984

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(ukončeno složením státních zkoušek)  
1986 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(udělen titul JUDr.)
2011

Akadémia Policajného zboru SR
(udělen titul PhD)
2014

Chartered Institute of Arbitrators, London
(přiznán titul Member – MCIArb)

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
1986 – 1990

podnikový právník
Stavby silnic a železnic Praha
1990 – 1991

koncipient, advokát-společník
Balaštík, Fiala, Profous & spol.
1992 – 2005

advokát – společník
Fiala, Profous, Maisner & spol.
2006 – 2017

advokát – společník
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
2018 – současnost samostatný advokát

Jazyková vybavenost:
čeština, slovenština, angličtina – A
ruština – B
němčina, španělština, portugalština – C

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
Česká advokátní komora (ČAK), advokát
Slovenská advokátní komora (SAK) advokát
Mezinárodní advokátní komora (IBA) – člen
Uninon International des Avocats (národní zástupce)
Švýcarská rozhodčí asociace (ASA – Association suisse de l´Arbitrage)
Mezinárodní rada pro obchodní arbitráž (ICCA – International Council for Commercial Arbitration)
Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA – London Court of International Arbitration)-Rada evropských uživatelů – člen
CZIPRA – spolek pro podporu a revitalizaci arbitráže (viceprezident)
Certifikovaný Institut Rozhodců (Chartered Institute of Arbitrators CIArb) – člen


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
RSHKAK, VIAC, ICC, UNCITRAL, HKIAC,LCIA


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
RSHKAK, VIAC, HKIAC, LCIA, PRIAC


Publikační činnost:
• Základy sportovního práva (spoluautor) C.H. Beck 2019
• Zákon o některých službách informační společnosti – komentář (autor) Beck 2016
• Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR - komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015 –
• Zákon o kybernetické bezpečnosti – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
• Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
• Základy práva informačných technologií (spoluautor), Wolters Kluwer 2013
• Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (spoluautor), Wolters Kluwer 2012
• Právní aspekty outsourcingu (spoluautor), Wolters Kluwer 2012
• Software Protection: A Comparative Perspective: (spoluautor), (Verlag Medien und Recht, 2012)
• Rizika v komerční praxi. (spoluautor), Wolters Kluwer, 2011
• Základy softwarového práva. (spoluautor), Wolters Kluwer, 2011
• ICCA Handbook on Commercial Arbitration: (spoluautor), Report Czech Republic. Wolters Kluwer, 2010
• World Antitrust Law and Practice (spoluautor), (co-authorship) Little Brown and Company, Boston 1996
• Velká kniha smluvních vzorů (spoluautor), – (spoluautor), CH Beck 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012
• Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS Česká společnost pro systémovou integraci 2000
• Commercial Agencies and Distributorships (spoluautor), (co-authorship) Prentice Hall, London 1995
• Co-production International (spoluautor), TBI London 1995