.

       

priac praha

Předmětem burzovních obchodů jsou komodity:

 1. dřevo, dřevní hmota, řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů,
 2. nerostné suroviny, včetně upravených rud, nerud a paliv,
 3. vláknina, papír a výrobky z papíru,
 4. produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy,
 5. chemické výrobky, chemické sloučeniny a chemická vlákna,
 6. konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot a betonu,
 7. kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků,
 8. kovové konstrukční materiály a prefabrikáty, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska,
 9. odpady a druhotné suroviny,
 10. polotovary a výrobky nabízené a poptávané Správou státních hmotných rezerv,
 11. polotovary a výrobky zhotovené ze surovin a materiálů uvedených pod body a) až i),
 12. elektrická energie,
 13. produkty rostlinné a živočišné výroby, popřípadě produkty vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním nebo prodejem,
 14. povolenky na emise skleníkových plynů,
 15. zdravotnické materiály,
 16. plyny a plynné směsi.