.

       

priac praha

shaking hands 3091906 1920

Setkání s vedením stálého rozhodčího soudu VIAC

Místopředseda předsednictva Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Prof., Prof.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. se dne 16.9.2020 setkal s vedením stálého rozhodčího soudu VIAC (Vienna International Arbitral Centre) ve Vídni a projednal praktické aspekty naplňování uzavřené smlouvy o spolupráci, zejména formy a způsoby realizace efektivní spolupráce mezi těmito významnými evropskými rozhodčími institucemi.